BRKO – noční běh 11.11.2023

Zveme vás na první ročník terénního nočního běhu z Českého Brodu do Kounic a zpět.

V sobotu 11.11. na stezce do Štolmíře si budete moct vyzkoušet dobrodružný běh z Brodu do Kounic a zpět. Trasa má celkem 14km. Máme připravenou i kratší trasu, tak zvané Brčko, které bude měřit 7km.

Startovné

Startovné je pro obě trasy 150.-

Kategorie

M18 – mladiství do 18 let (mohou startovat pouze v doprovodu rodičů)

M – muži nad 18 let

Z – ženy nad 18 let

Program

16:30 – 17:30 – registrace závodníků

18:00 – hromadný start na trať 14km

18:05 – hromadný start na trať 7km

Trasa

Trasa povede po polních a lesních cestách mezi Českým Brodem a Kounicemi. Z celé trasy jsou jen tři kilometry vedeny po asfaltu.

Na obrázku je aktuální trasa. Přikládáme odkaz ma GPX soubor.

Pravidla

  • Pro závod je limit 100 startujících.
  • Závody jsou pořádány s maximálním ohledem k přírodě. Prosíme závodníky, aby nám svým přístupem pomáhali.
  • Závodníci startují na vlastní nebezpečí a zodpovídají za škody způsobené jimi samými
  • Pořadetel si vyhrazuje právo změny pravidel.
  • Starty budou hromadné a oddělené pro běžce obou tras.
  • Účastníci mladší 18-ti let se mohou závodu zúčastnit POUZE v doprovodu odpovědného zástupce. Každý účastník zaregistrováním prohlašuje, že si přečetl propozice a pravidla tohoto závodu, souhlasí s nimi a bude se jimi řídit, startuje na vlastní nebezpečí a riziko.
  • Pořadatel neodpovídá a nehradí žádnou újmu (zejm. škody na zdraví a majetku) vzniklou účastníkům v souvislosti se závodem.
  • Závodů se mohou účastnit pouze řádně zaregistrovaní závodníci.
  • Zaplacené startovné je nevratné.
  • Je zakázáno jakkoliv zkracovat závodní trať.